Home

Algemene Rekenkamer Curacao

De Algemene Rekenkamer Curaçao is een Hoog College van de Staat. Wij zijn niet afhankelijk van de regering. De Algemene Rekenkamer Curaçao heeft als taak te controleren of de inkomsten en uitgaven van het land Curaçao kloppen.
Ook controleren wij of het geld dat besteed wordt binnen het land Curaçao op
een goede manier wordt besteed. Wij letten daarbij op het rechtmatig, doelmatig, doeltreffend en integer functioneren van het land Curaçao en de daarbij betrokken organen.

De Algemene Rekenkamer Curaçao kan zowel op eigen initiatief als op initiatief van
de Staten onderzoek doen naar de bestuurlijke integriteit van politieke en ambtelijke functionarissen en instanties. Wij onderzoeken en geven uiteindelijk een advies ter verbetering. Kernwaarden die wij daarbij van belang achten zijn: objectief, betrokken, zorgvuldig, kritisch en constructief.

De Algemene Rekenkamer Curaçao is er uiteindelijk voor alle burgers op Curaçao.
Als wij signalen krijgen vanuit de samenleving, burgers of organisaties zullen wij deze
in behandeling nemen.