Algemene Rekenkamer Curacao

De organisatie

De Algemene Rekenkamer Curaçao bestaat uit een voorzitter, twee leden, maximaal drie plaatsvervangende leden en een secretaris. Naast de secretaris werken er nog veertien andere professionals bij de Algemene Rekenkamer Curaçao. Om de volksvertegenwoordiging van actuele en relevante rapporten te voorzien, is de organisatie ingedeeld in sectoren naar analogie van de wettelijke taken.

De secretaris is belast met de dagelijkse leiding van
de organisatie. De sectoren zijn bemand met twaalf onderzoeksmedewerkers, die aangestuurd worden
door twee deskundigen.

Werkgebied

Het werkgebied van de Algemene Rekenkamer Curaçao is erg breed. De controle van de ontvangsten en uitgaven van het land Curaçao, evenals onderzoeken gericht op rechtmatigheid, doelmatigheid en functionering van het overheidsapparaat.

Wij volgen de ontwikkelingen bij ministeries en betrokken instanties. Ook instellingen, waarbij de overheid een direct of indirect financieel belang heeft, vallen onder ons werkgebied.