Lopende onderzoeken

 Lopende onderzoeken

De Rekenkamer rapporteert dit jaar over onderstaande onderzoeken.

» Aanbestedingen;

Afwijkingen van de openbare aanbesteding conform het geldend beleid

» Aanbestedingsproces;

Rechtmatigheid van het aanbestedingsproces wegennet van het ministerie van VVRP

» Bachelorsopleiding Politie;

Rechtmatigheid en doelmatigheid toekenning Bachelorsopleiding Politie

» Consultancybeleid;

Afwijkingen van het consultancybeleid

» Gesubsidieerde instellingen;    

Financiële positie van gesubsidieerde instellingen

» HNO;

Hospital Nobo Otrobanda Bouw

» HNO;

Hospital Nobo Otrobanda Transitie

» Jaarrekening;

Jaarrekening Land 2015

» Parking Authority Curaçao;

Vervolgonderzoek geconstateerde onvolkomenheden Parking Authority Curaçao

» Personeelsbeleid; 

Personeelsbeleid Ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid & Welzijn Deel 2 (Topkader)

» Subsidie;

Afwijkingen van de subsidie verordening

» University of Curaçao;

Rechtmatigheid financiële bijdrage University of Curaçao