Missie & Visie

Missie

De Rekenkamer is een Hoog College van Staat dat op onafhankelijke en professionele wijze haar staatsrechtelijke opdracht, ter bevordering van goed openbaar bestuur binnen het democratisch bestel van het Land Curaçao uitvoert.

Visie

De Rekenkamer brengt aan de Staten rapport uit van haar bevindingen en informeert tevens de bevolking op een heldere en begrijpelijke wijze.

De Rekenkamer acht integriteit, kwaliteit, en objectiviteit als belangrijke kenmerken van de producten die zij aflevert.

De Rekenkamer acht t haar taak en plicht om doelmatig en verantwoord om te gaan met gelden en middelen die de gemeenschap aan haar ter beschikking stelt.

Strategie

Versterken van de accountability, transparantie, integriteit van de overheid en publieke organisaties.

Continue relevantie demonstreren voor Staten, bevolking en andere stakeholders.

Het zijn van een model organisatie.

 Missie & Visie