Papiamentu

Lopende onderzoeken

 Lopende onderzoeken

De Rekenkamer rapporteert dit jaar over onderstaande onderzoeken.

» Aanbestedingen

Afwijkingen van de openbare aanbesteding conform het geldend beleid

 

» Aanbestedingsproces

Rechtmatigheid van het aanbestedingsproces wegennet van het ministerie van VVRP

Uitgebracht november 2018

» Bachelorsopleiding Politie

Rechtmatigheid en doelmatigheid toekenning Bachelorsopleiding Politie

 

» Consultancybeleid

Afwijkingen van het consultancybeleid

 

» Gesubsidieerde instellingen    

Financiële positie van gesubsidieerde instellingen

Uitgebracht juli 2018

» HNO

Hospital Nobo Otrobanda Bouw

 

» HNO

Hospital Nobo Otrobanda Transitie

 

» Jaarrekening

Jaarrekening Land 2015

 

» Parking Authority Curaçao

Vervolgonderzoek geconstateerde onvolkomenheden Parking Authority Curaçao

Uitgebracht november 2018

» Personeelsbeleid

Personeelsbeleid Ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid & Welzijn Deel 1 (Uitvoerend)

Uitgebracht maart 2018

» Personeelsbeleid 

Personeelsbeleid Ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid & Welzijn Deel 2 (Topkader)

Uitgebracht juni 2018

» Subsidie

Afwijkingen van de subsidie verordening

Uitgebracht juni 2018

» University of Curaçao

Rechtmatigheid financiële bijdrage University of Curaçao