Video laatst uitgebrachte rapport

Jaarrekening Curaçao 2014

Zijn de baten, lasten en balansmutaties rechtmatig en is zorggedragen voor een ordelijk en controleerbaar financieel beheer dat deugdelijk is weergegeven?